Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xu Angong xiansheng nianpu 徐闇公先生年譜
AuthorChen Naiqian 陳乃乾
Chen Zhu 陳洙, fl. 1920-1937
Lin Huo 林霍, fl. 1877-
Taiwan yinhang 臺灣銀行. Jingji yanjiushi 經濟研究室
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan yinhang 臺灣銀行
Date1961Phys. Desc.[4], 2, 2, 104, [2] p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberDS753.6.X816 C436 1961
Xu Angong xiansheng nianpu 徐闇公先生年譜 / [Chen Naiqian, Chen Zhu zuan ji 陳乃乾, 陳洙纂輯] ; Taiwan yinhang jingji yanjiushi bianji 臺灣銀行經濟研究室編輯.
Cover title.
Fulu yi 附錄一: Xu Angong xiansheng zhuan 徐暗公先生傳 / Lin Huo 林霍 -- Donghai xiansheng zhuan 東海先生傳 / Wang Yun 王澐 -- Xu Du yushizhuan 徐都御史傳 / Jin Zuwang 金祖望 -- Shujie qitingji Xu Angong zhuan hou 書鮚埼亭集徐暗公傳後 / Huang Dingwen 黃定文 -- Ming Feng Guanglu daifu zhuguo shaoshidu yushi Xugong shendaobei 明封光祿大夫柱國少師都御史徐公神道碑 / Jiang Gao 姜皋 -- Zhai Dazhong cheng Angonglao Zutailao shewengwen 祭大中丞暗公老祖臺老社翁文 / Zheng Jiao 鄭郊 -- Zhaiwen 祭文 / Qian Chengzhi 錢澄之 -- Gengwu dongshugao 庚午冬書稿 ; Huating Xu Angong xiansheng shiwen jixu 華亭徐暗公先生詩文集序 ; Xu Angong xiansheng shiji houxu 徐暗公先生詩集後序 / Lin Huo 林霍.
Fulu er 附錄二: Jiaoxing zhaigao 交行摘稿 / Xu Fuyuan 徐孚遠.
Title: Xu Angong xiansheng zhuan 徐暗公先生傳.
Title: Donghai xiansheng zhuan 東海先生傳.
Title: Xu Du yushizhuan 徐都御史傳.
Title: Shujie qitingji Xu Angong zhuan hou 書鮚埼亭集徐暗公傳後.
Title: Ming Feng Guanglu daifu zhuguo shaoshidu yushi Xugong shendaobei 明封光祿大夫柱國少師都御史徐公神道碑.
Title: Zhai Dazhong cheng Angonglao Zutailao shewengwen 祭大中丞暗公老祖臺老社翁文.
Title: Zhaiwen 祭文.
Title: Gengwu dongshugao 庚午冬書稿.
Title: Huating Xu Angong xiansheng shiwen jixu 華亭徐暗公先生詩文集序.
Title: Xu Angong xiansheng shiji houxu 徐暗公先生詩集後序.
Title: Jiaoxing zhaigao 交行摘稿.
民國50 [1961].
Subject(s)Xu Fuyuan 徐孚遠, 1599-1665--Chronology
Scholars--China--Chronology
SeriesTaiwan Wenxian congkan 臺灣文獻叢刊 ; 第123種
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #7962
LCCNc62-2713OCLC16468911