Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Ying Ping erzhou diming ji 營平二州地名記
AuthorGu Yanwu 顧炎武, 1613-1682
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1993Phys. Desc.2, 1, 23, 895 p. : ill. ; 19 cm.
LocationDirector's OfficeCall NumberBQ6345.H36 W77 1993
Wulin fanzhi / Wu Zhijing zhuan. Jiangcheng mingji / Chen Hongxu zhuan. Ying Ping erzhou dimingji / Gu Yanwu zhuan. Jin'ao tuishi biji / Gao Shiqi zhuan. Shizhuji jianshi / Zheng Yuanqing zhuan. Guanzhong shengji tuzhi / Bi Yuan zhuan.
武林梵志 /吳之鯨撰. 江城名蹟 / 陳弘緒撰. 營平二州地名記 / 顧炎武撰. 金鼇退食筆記 / 高士奇撰. 石柱記箋釋 / 鄭元慶撰. 關中勝蹟圖志 / 畢沅撰.
Reprint. Originally published: Qinding Siku quanshu Shibu Dililei 欽定四庫全書史部地理類 (group 588)
Each page represents two leaves of the original.
See individual authors and titles for more details.
"外五種" ed. (with five other works)
Subject(s)Names, Geographical--China--Hebei Sheng 河北省--Early works to 1800
Names, Geographical--China--Liaoning Sheng 遼寧省--Early works to 1800
SeriesShanchuan fengqing congshu 山川風情叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #804
ISBN7532515877LCCN95-463724OCLC33014736