Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xi Han huiyao 西漢會要
AuthorXu Tianlin 徐天麟, jinshi 1205
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai renmin chubanshe 上海人民出版社
Date1977Phys. Desc.2 v. (2, 22, 835 p.) ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberDS748.H7 1977
Xi Han huiyao 西漢會要 : [70卷] / Xu Tianlin zhuan 徐天麟.
Subject(s)China--History--Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D.
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #8350
LCCN78-840862OCLC6261378