Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Sanbao taijian xia xiyang 三保太監下西洋
AuthorPeng Heling 彭鶴齡
Xu Yunqiao 許雲樵, 1905-1981
Pub. LocationXingzhou Dapo 星洲大坡PublisherXingzhou shijie shuju 星洲世界書局
Date1961Phys. Desc.2, 5, 43 p. ; 18 cm.
LocationStacksCall NumberPL2722.S262 P364 1961
Sanbao taijian xia xiyang 三保太監下西洋 / Peng Heling yuan zhu 彭鶴齡原著 ; Xu Yunqiao pingzhu 許雲樵評註. [1961?].
Subject(s)Zheng He 鄭和, 1371-1435--Fiction
Explorers--China--Ming dynasty, 1368-1644--Fiction
Voyages and travels--Fiction
SeriesNanyang xiuzhen congshu 南洋袖珍叢書 ; 2
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #8437
OCLC28358956