Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Kexuezhai jinji 珂雪齋近集
AuthorYuan Zhongdao 袁中道, 1570-1623
Zhang Yiping 章衣萍, 1902-1946
Yuan Qinian 袁祈年, 17th cent.
Pub. LocationShanghai 上海PublisherZhongyang shudian 中央書店
Date[1936]Phys. Desc.2 v. (?, 286 p.) ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2698.K398 Y816 1936
Kexuezhai jinji 珂雪齋近集 : [上下冊, 4卷] / Yuan Zhongdao zhu 袁中道著 ; Zhang Yiping jiaoding 章衣萍校訂.
"Jinxiage jingjiao zuben 襟霞閣精校足本"--Cover.
Fu 附: Chukuang zhi ge 楚狂之歌 / Yuan Qinian 袁祈年 -- Xiao Yuan yougao 小袁幼稿 -- Jin You cao 近遊草.
Title: Chukuang zhi ge 楚狂之歌.
Title: Xiao Yuan yougao 小袁幼稿.
Title: Jin You cao 近遊草.
Library has v. 2.
Minguo 民國 25
Subject(s)Yuan Zhongdao 袁中道, 1570-1623. Kexuezhai jinji 珂雪齋近集
Chinese literature--Ming dynasty, 1368-1644
SeriesGuoxue zhenben wenku 國學珍本文庫 ; 第1輯 ; 第14種
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition再版Rec. #8560
OCLC33037824