Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Huitu Qian jia shi zhushi 繪圖千家詩註釋
AuthorXie Fangde 謝枋得, 1226-1289
Wang Xiang 王相, 17th cent.
Li Yu 李漁, 1611-1680?
Sikong Tu 司空圖, 837-908
Pub. LocationChangchun Shi 長春市PublisherChangchun guji shudian 長春古籍書店
Date1982Phys. Desc.[93] leaves : ill. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2518.H858 X533 1982
Huitu Qian jia shi zhushi 繪圖千家詩註釋 / [Xie Fangde xuan 謝枋得選 ; Wang Xiang zhu 王相註].
Cover title: Qian jia shi 千家詩.
Caption title: Zengbu chongding Qian jia shi zhujie 增補重訂千家詩註解.
Reprint. Originally published: Puyang 莆陽 : Zheng Han 鄭漢.
Contents: Qi yan Qian jia shi 七言千家詩 -- Wu yan Qian jia shi 五言千家詩 -- Liweng duiyun 笠翁對韻 -- Tang Sikong Tu Shipin xiangzhu 唐司空圖詩品詳注.
Title: Qian jia shi 千家詩.
Title: Zengbu chongding Qian jia shi zhujie 增補重訂千家詩註解.
Subject(s)Chinese poetry--Tang dynasty, 618-907
Chinese poetry--Song dynasty, 960-1279
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition重印Rec. #8568
OCLC23206917