Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Yuanren zaju xushuo 元人雜劇序說 [Genjin zatsugeki josetsu 元人雜劇序說. Chinese]
AuthorAoki Masaru 青木正兒, 1887-1964
Sui Shusen 隋樹森, 1906-1989
Xu Tiaofu 徐調孚, 1900-1981
Pub. LocationShanghai 上海PublisherKaiming shudian 開明書店
Date[1941]Phys. Desc.3, 3, 190 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2354.6.Y816 A755 1941
Yuanren zaju xushuo 元人雜劇序說 / Masaru Aoki zhu 青木正兒著 ; Sui Shusen yi 隋樹森譯 ; Xu Tiaofu jiaobu 徐調孚校補.
Translation of: Genjin zatsugeki josetsu 元人雜劇序說.
Bibliography: p. 158-190.
Contents: 第1章. Zaju zhi yan’ge 雜劇之沿革 -- 第2章. Zaju zhi zuzhi 雜劇之組織 -- 第3章. Quben ji zuojia 曲本及作家 -- 第4章. Chuqi zhi bensepai 初期之本色派 -- 第5章. Chuqi zhi wencaipai 初期之文采派 -- 第6章. Zhongqi-moqi zhi mingjia ji wumingshi jiezuo 中期末期之名家及無名氏傑作 -- 第7章. Yuanren zaju xiancun shumu 元人雜劇現存書目.
Title: Genjin zatsugeki josetsu 元人雜劇序說.
Minguo 民國 30
Subject(s)Juqu 劇曲--Yuan dynasty, 1260-1368--History and criticism
Juqu 劇曲--Yuan dynasty, 1260-1368--Bibliography
Chinese drama--Yuan dynasty, 1279-1368--History and criticism
Chinese drama--Yuan dynasty, 1260-1368--Bibliography
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #8598
OCLC26563386