Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Gudian xiqu shengyue lunzhu congbian 古典戲曲聲樂論著叢編
AuthorYan Nan 燕南, ca. 1301
Zhu Quan 朱權, 1378-1448
Wei Liangfu 魏良輔, fl. 1570
Fu Xihua 傅惜華, 1907-1970
Pub. LocationBeijing 北京PublisherRenmin yinyue chubanshe 人民音樂出版社
Date1962Phys. Desc.323 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberPL2357.G835 Y261 1962
Gudian xiqu shengyue lunzhu congbian 古典戲曲聲樂論著叢編 / Fu Xihua bian 傅惜華編.

Contents: [1] Changlun 唱論 / Yan Nanzhi'an zhu 燕南芝菴著 -- [2] Cilin xuzhi 詞林須知 / Zhu Quan zhu 朱權著 -- [3] Qulü 曲律 / Wei Liangfu zhu 魏良輔著 -- [4] Fangzhuguan qulü 方諸館曲律 / Wang Jide zhu 王驥德著 -- [5] Duqu xuzhi 度曲須知 / Shen Chongsui zhu 沈寵綏著 -- [6] Xianqing ouji 閒情偶寄 / Li Yu zhu 李漁著 -- [7] Nanqu rusheng kewen 南曲入聲客問 / Mao Xianshu zhu 毛先舒著 -- [8] Yuefu chuansheng 樂府傳聲 / Xu Dachun zhu 徐大椿著 -- [9] Guwulu 顧誤錄 / Wang Dehui, Xu Yuanzheng zhu 王德輝, 徐沅徵著.

Subject(s)Chinese drama--Technique
Juqu 劇曲--History and criticism
Yuefu 樂府 (Chinese poetry)--History and criticism
Operas, Chinese--History and criticism
Chinese language--Versification
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition北京第1版, 第2次印刷Rec. #8638
LCCNc58-5179OCLC20783587