Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xiang Song shiqianji 香宋詩前集
AuthorZhao Yaosheng 趙堯生, 1867-1948
Wen Shouren 文守仁, fl. 1976
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan xuesheng shuju 臺灣學生書局
Date[1976]Phys. Desc.3, 310 p. ; 22 cm.
LocationStacksCall NumberPL2705.X516 Z417 1976
Xiang Song shiqianji 香宋詩前集 / Zhao Xi zhu 趙熙著 ; Wen Shouren jiaoding 文守仁校訂.
Minguo 民國 65
Subject(s)Ci 詞
Chinese poetry
SeriesSichuan wenxian yanjiushe congshu 四川文獻硏究社叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #9026
LCCN77-841540OCLC37124527