Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Tangshi luncong 唐詩論叢
AuthorChen Yixin 陳貽焮, 1924-
Pub. LocationChangsha Shi 長沙市PublisherHunan renmin chubanshe 湖南人民出版社
Date1980Phys. Desc.2, 434 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2321.T264 C436 1980
Tangshi luncong 唐詩論叢 / Chen Yixin zhu 陳貽焮著.
Contents: Meng Haoran shiji kaobian 孟浩然事跡考辨 -- Tan Meng Haoran de "Yinyi" 谈孟浩然的"隱逸" -- Meng Haoran shixuan houji 孟浩然詩選後記 (Jielu 節錄) -- Shanshui shiren Wang Wei 山水詩人王維 -- Wang Wei shengping shiji chutan 王維生平事跡初探 -- Wang Wei de zhengzhi shenghua he ta de sixiang 王維的政治生活和他的思想 -- Tan Wang Wei de shi 談王維的詩 -- Wang Wei de shanshuishi 王維的山水詩 -- Shuo Li Qi de Gucong junxing 說李頎的古從軍行 -- Tangdai mouxie zhishifenzi yinyi qiuxian de zhengzhi mudi 唐代某些知識分子隱逸求仙的政治目的 : Jianlun Li Bai de zhengzhi lixiang he cong zhengtu jing 兼論李白的政治理想和從政途徑 -- Du Fu Maowu wei qiufeng suo poge fenxi 杜甫茅屋為秋風所破歌分析 -- Tan Cen Shen de biansaishi 談岑參的邊塞詩 -- Shuo Cen Shen de Zhaojiang junge 說岑參的趙將軍歌 -- Shiren Li He 詩人李賀 -- Lun Li He de shi 論李賀的詩 -- Guanyu Li Shangyin 關於李商隱 -- Tan Li Shangyin de yongshishi he yongwushi 談李商隱的詠史詩和詠物詩 -- Shuo Li Shangyin Bicheng sanshou qiyi 說李商隱碧城三首其一 -- Li Shangyin lian'ai shiyi kaobian 李商隱戀愛事跡考辨 -- Cong Yuan-Bai he Han-Meng liang da shipai lüelun zhong wan Tang shige de fazhan 從元白和韓孟兩大詩派略論中晚唐詩歌的發展 -- [附錄] Guanyu Tao Yuanming 關於陶淵明 -- Bao Zhao he ta de zuopin 鮑照和他的作品.
Includes bibliographical references.
Subject(s)Chinese poetry--Tang dynasty, 618-907--History and criticism
Meng Haoran 孟浩然, 689-740--Criticism and interpretation
Wang Wei 王維, 701-761--Criticism and interpretation
Du Fu 杜甫, 712-770--Criticism and interpretation
Li Qi 李頎, 690-751--Criticism and interpretation
Cen Shen 岑參, 715-770--Criticism and interpretation
Li He 李賀, 790-816--Criticism and interpretation
Li Shangyin 李商隠, 813-858--Criticism and interpretation
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #9223
LCCN81-143987OCLC13740164