Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo ba da shiren 中國八大詩人
AuthorTao Yuanming 陶淵明, ca. 365-427
Li Bai 李白, 701-762
Su Shi 蘇軾, 1037-1101
Hu Huaichen 胡懷琛, 1886-1938
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1925]Phys. Desc.2, 2, 1, 106 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2277.B221 T279 1925
Zhongguo ba da shiren 中國八大詩人 / Hu Huaichen zhu 胡懷琛著.
Contents: Qu Lingjun 屈靈均 -- Tao Yuanming 陶淵明 -- Li Taibai 李太白 -- Du Zimei 杜子美 -- Bai Xiangshan 白香山 -- Su Dongpo 蘇東坡 -- Lu Fangweng 陸放翁 -- Wang Yuyang 王漁洋.
Minguo 民國 14
Subject(s)Poets, Chinese
SeriesGuoxue xiao congshu 國學小叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #9332
OCLC31338375