Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Yilin mingzhu congkan 藝林名著叢刊
AuthorZhu Jianmang 朱劍芒, 1890-1970
Bao Shichen 包世臣, 1775-1855
Dong Qichang 董其昌, 1555-1636
Da Chongguang 笪重光, 1623-1692
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShijie shuju 世界書局
Date[1935]Phys. Desc.7 v. in 1 : ill. ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberND1040.Y565 Z485 1935
Yilin mingzhu congkan 藝林名著叢刊 / Zhu Jianmang zuan 朱劍芒纂.
Each volume has special t.p.
Contents: Yizhou shuangji 藝舟雙楫 / Bao Shichen zhuan 包世臣撰 -- Guang Yi zhou shuangji 廣藝舟雙楫 / Kang Youwei zhuan 康有為撰 -- Huachanshi suibi 畫禪室隨筆 / Dong Qichang zhuan 董其昌撰 -- Huaquan 畫筌 / Da Chongguang zhuan 笪重光撰 -- Huajue 畫訣 / Gong Xian zhuan 龔賢撰 -- Tongyin huajue 桐陰畫訣, Fu 附: Tongyin lun hua 桐陰論畫 / Qin Zuyong zhuan 秦祖永撰.
Minguo 民國 24
Subject(s)Painting, Chinese
Painting--Technique
Calligraphy, Chinese
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #9448
OCLC26437409