Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhong-Ri jiaotongshi 中日交通史 [Nissi kōtsūshi 日支交通史. Chinese]
AuthorKinomiya Yasuhiko 木宮泰彥, 1887-1969
Chen Jie 陳捷, fl. 1918-
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1931]Phys. Desc.2 v. (363, 462 p.) ; 23 cm.
LocationStacksCall NumberDS849.Z476 K567 1931
Zhong-Ri jiaotongshi 中日交通史 : [上下卷] / Mugong Taiyan zhu 木宮泰彥著 ; Chen Jie yi 陳捷譯.
Translation of: Nissi kōtsūshi 日支交通史.
Includes bibliographical references.
Title: Nissi kōtsūshi 日支交通史.
Minguo 民國 20
Subject(s)China--Foreign relations--Japan
Japan--Foreign relations--China
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #9823
OCLC29384776